8-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2016-08-24
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
         08-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

Газрын харилцааны салбарт:

            Газрын төлбөрт 2016 оны 8 сарын 24-ний байдлаар өссөн дүнгээр 77,4 сая төгрөгийг төвлөрүүлж 7 дугаар сарын тайланг аймгийн татварын хэлтэст гаргаж өгөв.

            Эзэмшилд олгогдсон тухайн газрын кадастрын зургаар 5 иргэнд үйлчилж 45000₮, 2 долгионы GPS багажаар 5 иргэний газарт хэмжилт хийж 125000 төгрөгийг тус тус төсөвт төвлөрүүлэв.

Аймгийн хэмжээнд цэг тэмдэгтийн тооллогын ажлыг 2016 оны 07 дугаар сарын 18наас-23-ны хооронд тоолсон. Шивээговь суманд 13 цэг, Сүмбэр суманд 52 цэг, Баянтал 11 цэг нийт 76 цэг тэмдэгтийг тоолсноос нийт 28 цэг устсан буюу олдоогүй байна.

1.Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр:

            Сүмбэр сумын иргэн Л.Одбаясгалан өмчийн газартаа ачиж буулгах цэг барих скиз зураг ирүүлсэнийг хянан баталгаажуулсан

            Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын орцны дулаалгын ажлын техникийн тодорхойлолтыг боловсруулсан

2.Мэдээ тайлан

            Аймгийн өвөлжилтийн мэдээг ОНӨААТҮГазрууд, СӨХ, ТӨХК-аас 14 хоног тутамд мэдээг авч нэгтгэн АЗДТГ, ХБХэлтэст хүргүүлж байна.

3. Дараахи объектод ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон байна.

Орон нутгийн өмчит барилга байгууламжийн их засвар

Төмөр замын Ирээдүйн хотхоны 24 айлын орон сууц

Дремм рестораны өргөтгөлийн барилга

Шивээговь сумын нийтийн эзэмшлийн дэд бүтцийг сайжруулах 250м шугам

Аймгийн төвийн гадна ИШСүлжээ засвар

5. Барилга байгууламжийн үе шатны техник хяналтыг дараахи объектуудад хийж байна :

Шивээговь сумын нийтийн эзэмшлийн дэд бүтцийг сайжруулах 250м шугам

Аймгийн төвийн гадна ИШСүлжээ засвар

2-р байрны дээвэр засвар

Шивээговь сум Өргөх станцын засвар

3-р цэцэрлэгийн дээвэр засвар

      Шивээговь сум 15 ортой эмнэлэгийн барилга

3-р цэцэрлэгийн дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэл 100%

Шивээговь сум 15 ортой эмнэлэгийн барилга гүйцэтгэл 95%

Шивээговь сум Өргөх станцын засвар гүйцэтгэл 95%

2-р байр дээвэр засвар гүйцэтгэл 99%

 

Шивээговь сумын нийтийн эзэмшлийн дэд бүтцийг сайжруулах 250м шугам

 

Аймгийн төвийн гадна ИШСүлжээ засвар гүйцэтгэл 15%

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР