Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхааралд

2016-12-01

Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын

анхааралд

 

            Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /ГХБХБГ/ нь газар эзэмшигч, ашиглагч нартай байгуулсан “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх /ашиглуулах/ гэрээ”-г 2016 оны 12 сард дүгнэх болсон тул газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд гэрээний 3 дахь хэсэгт заасан “Газар эзэмшигч/ашиглагч/-ийн эрх, үүрэг”-ээ ухамсарлан ойлгож газрын төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаандаа багтаан Төрийн сан банкны 220000943 тоот дансанд шилжүүлж гэрээгээ дүгнүүлнэ үү?

                        Газрын төлбөрийн талаарх тодорхойгүй асуудлуудаа ажлын цагаар дараах утсанд холбогдож лавлана уу.

 

ГХБХБГазар

                                                            УТАС   Санхүү:  70543387  /ажлын цагаар/

                          Газрын төлбөрийн мэргэжилтэн: 99058262  /ажлын цагаар/

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР