ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДАСНЫ ДАГУУ ХАСХОМ ГАРГАЧ АЛБАН ХААГЧИДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ БОЛЛОО.

2020-02-03

           Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа Барилга хот байгуулалтын газар нь нийт 15 албан хаагчтайгаас 5 албан хаагч ХАСХОМ гаргадаг. Газрын дарга, хэлтсийн дарга 2, Ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах мэргэжилтэн гэсэн албан тушаалтан хамаардаг. Эдгээр албан тушаалтанд 2020.01.31-ний өдөр ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд хэрхэн зөв гаргах талаар ГХБХБГ-ын хүсэлтийн дагуу АЗДТГ-ХЭЗХ-ээс сургалт хийлээ.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР