БАГИЙН ХИЛ ЗААГИЙГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ

2019-05-07

БАГИЙН ХИЛ ЗААГИЙГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ

Сүмбэр сумын 4,5,6 дугаар багуудын Иргэдийн Нийтийн Хурал 2019 оны 5 дугаар сарын 4,5,6-ны өдрүүдэд хуралдлаа.

Тус хуралдаанаар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны А/249 тушаалаар БАГ, ХОРООНЫ ХИЛ ЗААГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ БАТАЛГААЖУУЛАХ АЖЛЫН АРГАЧЛАЛ батлагдсан зааврын дагуу хөдөөгийн багийн хил заагийг хэлэлцүүлж,  сумын Засаг даргад саналыг уламжиллаа.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР