БАГИЙН ХИЛ ЗААГИЙГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ

2019-05-18

БАГИЙН ХИЛ ЗААГИЙГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ

Сүмбэр сумын 1, 2 дугаар багуудын Иргэдийн Нийтийн Хурал 2019 оны 5 дугаар сарын 8, 15 -ны өдрүүдэд хуралдлаа.

Тус хуралдаанаар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны А/249 тушаалаар БАГ, ХОРООНЫ ХИЛ ЗААГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ БАТАЛГААЖУУЛАХ АЖЛЫН АРГАЧЛАЛ батлагдсан зааврын дагуу 1, 2 дугаар багийн хил заагийг хэлэлцүүлж,  сумын Засаг даргад саналыг уламжиллаа.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР