МЭДЭЭЛЛИЙГ АЖЛЫН БАЙР, ХЭСЭГ БҮЛГЭЭР НЬ ОЧИН ХҮРГЭЖ БАЙНА

2019-05-08

 

МЭДЭЭЛЛИЙГ АЖЛЫН БАЙР, ХЭСЭГ БҮЛГЭЭР НЬ

ОЧИН ХҮРГЭЖ БАЙНА

2019.04.23.

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажлын байр, иргэдэд хэсэг бүлгээр нь очиж “Мэдээллийн цаг” нэртэйгээр байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээ, мэдээлэл, сурталчилгааг түгээн ажиллаж байна.

Мэдээлэл, сурталчилгааг 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэл 34 албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнээс гадна иргэдэд хэсэг бүлгээр нь буюу багуудын өдөрлөг, бусад хурал цуглаан, гудамж байруудаар нь нэгтгэж мэдээлэл хүргэхээр төлөвлөөд ажиллаж байна.

            Одоогоор 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн 28 албан хаагчдад холбогдох чиглэлүүдээр байгууллагын мэргэжилтнүүд очин мэдээлэл хийгээд байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР