Газрын төлбөрийн орлого төвлөрүүлэлт

2018-09-03

Газрын төлбөрийн орлого төвлөрүүлэлт

Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 08 дугаар тогтоолоор 2018 онд газрын төлбөрийн орлого 132 сая төгрөг төвлөрүүлэхээр төлөвлөгөө батлагдсан бөгөөд 08 дугаар сарын байдлаар 107,8 сая төгрөг төвлөрүүлээд байгаа нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 81.6%-ийн биелэлттэй байна. Үүнд:

  • 37 аж, ахуйн нэгжээс – 95744360 төгрөг
  • 215 иргэдээс – 8667923 төгрөг
  • 13 төрийн байгууллагаас – 3459086 төгрөгийг тус тус төвлөрүүлээд байна.

 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР