Шивээговь суманд бага оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулах ажлын судалгаа хийх, зургийн даалгавар боловсруулах ажлын хэсэг ажиллаа.

2018-05-09

         Шивээговь суманд бага оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулах ажлын судалгаа хийх, зургийн даалгавар боловсруулах ажлын хэсэг Аймгийн Засаг даргын А/125 тоот захирамжаар томилогдож 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр цэвэрлэх байгууламжийн судалгаа хийх, газрын байршлыг тогтоох ажилд Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн дарга Б.Даваажаргал, гишүүдэд ХОХБТХэлтсийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, МХГазрын эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Б.Цэцэгмаа, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Э.Оюунбаяр, “Ус-Ду”ОНӨААТҮГазрын ерөнхий инженер Ш.Чинболд, Шивээговь сумын орлогч дарга Ж.Цэвээндулам, сумын газрын даамал Э.Баярмагнай нар оролцлоо.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 

 

 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР