Шивээговь сумын газрын даамал Э.Баярмагнай иргэддээ мэдээлэл хийлээ

2017-12-05

       Øèâýýãîâü ñóìûí газрын даамал Э.Баярмагнай нь Засаг даргаараа Газрын харилцааны талаарх “Мэдээллийн цаг”-ийн хуваарийг батлуулан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаар Газрын тухай хууль, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль,Газрын төлбөрийн тухай хууль, Хаягжуулалтын дүрэм журам болон өмнөх онуудад олгосон газрын мэдээллийг иргэдэд хүргэн мөн 2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний санàлыг хүлээн авч ажиллаж байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР