Тагнуулын ерөнхий газраас сургалт хийлээ.

2017-11-27

         Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг 2017 оны 9 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс  эхлэн дагаж мөрдсөнтэй холбогдуулан Тагнуулийн ерөнхий газраас манай аймгийн нууц хамгаалах ажилтнууд болон нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтнуудад 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр “Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль”, “Мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, нууцлах, ил болгох”, “Төрийн болон албаны нууцтай танилцах, Төрийн болон албаны нууцын албан хэрэг хөтлөлт”, “Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах техник, криптографын болон биет аюулгүй байдлын арга хэмжээ”, “Удирдлага, албан тушаалтан болон иргэний үүрэг, Төрийн болон албаны нууцын хамгаалалтад тавих хяналт, төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага” сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгуулж, Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Баасанбат, хяналтын инженер Дэлгэрдалай, Сүмбэр сумын даамал Алтантуяа, Шивээговь сумын даамал Баярмагнай, Баянтал сумын даамал Батчимэг нар оролцлоо.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР