“Oнцгой байдлын үед орон зайн суурь мэдээллийн санг ашиглах нь” сэдэвт сургалт

2017-11-06

           Нэгдсэн үндэсний байгууллагын үндэсний хөтөлбөр, Онцгой байдлын Ерөнхий газар, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар  тус тус хамтран “ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД ОРОН ЗАЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт  сургалтûã  2017 оны 11 дүгээр сарын 01-03 нû өдр¿¿äýä  ОБЕГ-ын Жаргалантын аманд байрлах сургалтын төвд çîõèîí áàéãóóëæ, ñургалтад 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Онцгой байдлын газрын мэргэжилтнүүд оролцëîî.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР