Аймгийн Онцгой байдлын газраас Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн талаар сургалт авлаа.

2017-10-20

          Аймгийн Онцгой байдлын газраас сургалт авах хүсэлтийн дагуу ОБГ-ын ГХТББХАМ, ГХУБ дэд хурандаа Я.Эрэмгийбаатар, АССУСАХМ ахмад В.Гэрэлчимэг нар Газрын мэргэжилтнүүд,  сумын Газрын даамлуудад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр аймгийн "Гамшгаас хамгаалах тухай болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн дүрэм, Цаг агаарын гаралтай гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг бууруулах арга зам" сэдвээр  танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР