Сумын газрын даамлуудын сургалт боллоо.

2017-09-29

          ГЗБГЗЗГ-аас 21 аймгийн кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн хэрэглээнд нэвтрүүлж буй байдал, ашиглалтанд хяналт шалгалт болон сумын газрын даамлуудын сургалт 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-наас 29-ны хооронд зохион байгуулагдлаа.

          Сургалт болон шалгалтанд 3 сумын газрын даамлууд болон Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд хамрагдаж, сургалтаар аймгийн мэргэжилтнүүд болон даамлуудын ажиллах компьютерт мэдээллийн сангийн тохиргоог эцсийн байдлаар суулгаж, заавар зөвлөмж өгсөн байна. 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР