Гахайны аж ахуй эрхлэх иргэдийн газрыг хүлээлгэн өглөө.

2017-07-27

Сүмбэр сумын ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор 3 дугаар багийн Хонхор хотхоны урд талд 60 га газарт "Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутаг" байгуулсан. Энэхүү бүс нутагт 4 чиглэлээр газар олгож байна. Эхний ээлжинд гахайны аж ахуй эрхлэх иргэдийн эзэмшил газрыг газар дээр хэмжилт хийж, эргэлтийн цэгийг газарт тэмдэгжүүлж хүлээлгэн өглөө. Нийт 7 нэгж талбарын 1,75 га газрын хэмжилт хийсэн байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР