Захиалагчийн хяналт

2019-07-071. 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга
2018-10-09Барилга захиалагчийн хяналт
2017-08-01"Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам"
2017-07-182017 оны 7-р сард ОНХС, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн мэдээлэл
2017-07-052017 оны хагас жилийн байдлаар Аймгийн ОНХСан, Сумдын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлууд хийгдэж байна.
2017-06-16Баянтал сумын Соёлын төвийн дээврийн засварын ажил
2017-06-11Баянтал сумын Соёлын төвийн дээврийн засварын ажил
2017-05-24 5 дугаар сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур байрны засварын ажил
2017-04-21 4 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилгын доторх засварын ажил
2017-04-20 5 дугаар сургуулийн дотуур байрны барилгын засварын ажил
2017-03-20 4 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилгын доторх засварын ажил
2017-02-21 4 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилгын доторх засварын ажил
2016-03-27сүмбэр сум 2016 оны захиалагчийн хяналтын гэрээ
2016-03-10Говьсүмбэр аймагт 2016 оны захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ
2016-03-08Шивээговь сум 2016 оны захиалагчийн хяналтын гэрээ
2015-06-29захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР