ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ

2017-07-182017 оны 7-р сард ОНХС, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн мэдээлэл
2017-07-052017 оны хагас жилийн байдлаар Аймгийн ОНХСан, Сумдын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлууд хийгдэж байна.
2016-03-27сүмбэр сум 2016 оны захиалагчийн хяналтын гэрээ
2016-03-10Говьсүмбэр аймагт 2016 оны захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ
2016-03-08Шивээговь сум 2016 оны захиалагчийн хяналтын гэрээ
2015-06-29захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР