Онхс-ийн хөрөнгө оруулалт

2017-11-25 Ус-Ду ОНӨҮГ-ын шинэ зуухны угсралт барилгын ажлын явц
2017-09-26Сүмбэр сум, “1,2,3-р багийн айл өрх, гудамж зам талбайн хаягжуулалтын ажил
2017-08-29Сүмбэр сум, 3-р баг, 100м автозамын өргөтгөлийн ажил:
2017-08-28Сүмбэр сум, 3-р баг, АЗТГазрын урд авто зогсоолын ажил:
2017-08-28Сүмбэр сум, 2-р баг, 1-р цэцэрлэгийн өмнөх тохижилтийн ажил
2017-08-25Аймгийн төвийн гудамж, талбайг теле камерийн системд холбох ажил
2017-08-22Нэгдсэн эмнэлгийн дотор засварын ажил
2017-07-28Сүмбэр сум, 3-р баг, нийтийн эзэмшлийн явган замын ажил
2017-07-25Сүмбэр сум, 3-р баг, орон сууцны 5-р байрны дээвэр засвар
2017-07-05Баянтал суманд онхс-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлууд
2017-07-05Шивээговь суманд онхс-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажил
2017-07-05Сүмбэр суманд онхс-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд
2017-07-05 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймагт эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ
2016-07-25Шивээговь сумын Өргөх станцын барилга
2016-07-2515-р байрны өмнөх авто зам зогсоолын ажил
2016-07-25Соёлт амралт хүрээлэнгийн тохижилтийн ажил
2016-07-25Шинээр олгогдсон өмчлөлийн газарт цахилгаан татах ажил
2016-07-251-р байр авто зогсоолын ажил
2016-06-28Шивээговь сумын ЭМТөвийн 15-ортой
2016-06-282-р байрны гадна фасадны ажил
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР