Өргөдөл гомдол

2019-11-03ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭДЭЭС ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ,ТАЙЛАН 3 ДУГААР УЛИРАЛ
2019-06-072-р улирал
2019-03-291-р улирал
2018-03-271 дүгээр улиралын өргөдөл гомдол баргадуулалтын тайлан
2018-01-044 дүгээр улиралын өргөдөл гомдол барагдуулалтын тайлан
2017-09-283 дугаар улиралын өргөдөл гомдол барагдуулалтын тайлан
2017-08-03Өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх журам
2017-07-04 2017 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2017-04-061 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2016-10-033 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2016-06-272 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2016-03-251 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2016-01-04ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ 4-Р УЛИРАЛ
2015-10-03ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ 3-Р УЛИРАЛ
2015-06-30ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ 2-Р УЛИРАЛ
2015-03-23ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ 1-Р УЛИРАЛ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР