Төсөв санхүү

2017-11-20Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2017-11-202017 оны төсвийн хуваарьт орсон нэмэлт өөрчлөлт
2017-11-06Төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ
2017-10-12Аудитын албан шаардлага зөвлөмжийн биелэлт
2017-10-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ
2017-09-03Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ
2017-08-062017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2017-08-01Төсвийн гүйцэтгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ
2017-07-282018 оны төсвийн төсөл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөлөл
2017-07-06Төсвийн гүйцэтгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ
2017-06-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ
2017-05-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ
2017-04-03Төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ
2017-03-27Санхүүгийн аудитын тайлан
2017-03-01Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ
2017-01-31Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ
2017-01-272017 оны батлагдсан төсөв
2016-10-3010-р сарын санхүүгийн
2016-09-299-Р САРЫН ТАЙЛАН САНХҮҮГИЙН
2016-09-02Санхүүгийн 8-р сарын мэдээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР