Төсөв санхүү

2018-09-03Төсвийн гүйцэнгэл
2018-06-08Төсвийн гүйцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ
2018-05-08Төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ
2018-04-162018 оны батлагдсан төсөв шинэчлэл
2018-04-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ
2018-03-25Санхүүгийн аудитын тайлан
2018-03-142018 оны батлагдсан төсөв шинэчлэл
2018-03-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ
2018-02-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ
2018-01-172018 оны батлагдсан төсөв
2017-11-20Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2017-11-202017 оны төсвийн хуваарьт орсон нэмэлт өөрчлөлт
2017-11-06Төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ
2017-10-12Аудитын албан шаардлага зөвлөмжийн биелэлт
2017-10-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ
2017-09-03Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ
2017-08-062017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2017-08-01Төсвийн гүйцэтгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ
2017-07-282018 оны төсвийн төсөл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөлөл
2017-07-06Төсвийн гүйцэтгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР