ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2017-07-16Байгууллагын албан хаагчдын танилцуулга, ажлын чиг үүрэг
2016-06-17Байгууллагын албан хаагчдын танилцуулга, ажлын чиг үүрэг
2016-05-25Аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд
2016-05-25төрийн албаны салбар зөвлөлийн тогтоол
2016-03-04Сул орон тооны захиалга
2015-09-21Байгууллагын бүтэц, орон тоо баталсан тушаал шийдвэр
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР