Дуудлага худалдаа

2019-07-22ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-06-11Шивээговь сумын Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2019-06-11 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-06-06Дуудлага худалдаа явуулах тухай
2019-03-25ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-03-21Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2019-03-21ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-01-14ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2018-12-10 ГАЗАР ӨМЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2018 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-08-24ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2018-08-01Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-07-04Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-07-04Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-06-15Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-05-31Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2018-05-25Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-05-24Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай
2018-05-03Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээ
2018-04-02Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-03-22“Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 15 дугаар тушаалын дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжаар шинэчлэн тогтоолоо.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР