Дуудлага худалдаа

2020-01-22ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-12-18ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-11-29ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-07-22ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-06-11Шивээговь сумын Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2019-06-11 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-06-06Дуудлага худалдаа явуулах тухай
2019-03-25ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-03-21Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2019-03-21ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-01-14ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2018-12-10 ГАЗАР ӨМЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2018 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-08-24ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2018-08-01Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-07-04Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-07-04Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-06-15Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-05-31Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2018-05-25Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-05-24Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР