Газрын төлбөр

2017-10-19Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд гэрээгээ дүгнүүлнэ үү
2017-10-19Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд газрын төлбөрөө төлнө үү
2017-10-18Газрын төлбөрийн орлого төвлөрүүлэлт
2017-08-21Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж,байгууллагын анхааралд
2017-08-21Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгжийн анхааралд
2017-07-17Газрын төлбөрийн орлого
2017-04-12Шивээговь сумын газрын үнэлгээний бүсчлэлийн хил зааг, төлбөрийн хувь хэмжээ
2017-02-01Сүмбэр сумын газрын үнэлгээний бүсчлэлийн хил зааг, төлбөрийн хувь хэмжээ
2017-01-12Баянтал сумын газрын үнэлгээний бүсчлэлийн хил зааг, төлбөрийн хувь хэмжээ
2016-11-02Газрын төлбөр 2016 оны 10 сар
2016-10-05Газрын төлбөр 2016 оны 9 сар
2016-09-05ГАЗРЫН ТӨЛБӨР 2016 ОНЫ 8 САР
2016-08-03Газрын төлбөр 2016 оны 7 сар
2016-07-18Газрын төлбөр 2016 оны 6 сар
2016-06-02ГАЗРЫН ТӨЛБӨР 2016 ОНЫ 5 САР
2016-05-06Газрын төлбөр 2016 оны 4 сар
2016-05-06Газрын төлбөр 2016 оны 4 сар
2016-04-02Газрын төлбөр 2016 оны 3 сар
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР