Геодези зураг зүй

2017-10-23ГХБХБГ-ын 2017 онд газрын хэмжилт хийх хуваарь
2017-08-22Геодезийн хатуу цэг тэмдэгтийн тооллогын тайлан
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР