ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017-05-22Сүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт
2017-04-09Шивээговь сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-01-30Сүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-01-05Баянтал сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-02-26Сүмбэр сумын 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-02-26Шивээговь сумын 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-01-29Баянтал сумын 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2015-04-13Сүмбэр сумын 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2015-04-13Сүмбэр сумын 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР