Даргын тушаал

2018-12-10эд хөрөгнийн жилийн эцсийн тооллого хийх тухай
2018-12-10Байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, дүрэм, журмыг шинэчлэн батгах тухай
2018-11-28газаз эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай
2018-11-22Зардал гаргах тухай
2018-11-21Өмч хамгаалах байнгын зөьлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
2018-11-20Тэтгэмж олгох тухай
2018-10-05Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай
2018-09-28Барилгын материалын сорил, шинжилгээний лабораторийг сурталчлах тухай
2018-09-26Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2018-09-25Өндөр намтанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2018-09-17Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай
2018-08-20Зардал гаргах тухай
2018-08-18Зардал гаргах тухай
2018-08-17Ёс зүйн хорооны ажиллах журам батлах тухай
2018-08-13Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай
2018-07-24Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2018-06-21Бараа материал данс бүртгэлээс хасаж шилуүүлэх тухай
2018-06-21Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
2018-06-18Тэтгэмж урамшуулал олгох тухай
2018-06-14Эд хөрөнгийн тооллого хийх турай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР