Даргын тушаал

2018-06-18Тэтгэмж урамшуулал олгох тухай
2018-05-14Зардал гаргах тухай
2018-04-26Зардал гаргах тухай
2018-02-26Тэтгэмж олгох тухай
2018-02-26Цалинтай чөлөө олгох тухай
2018-02-14Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
2018-01-31Цалинтай чөлөө олгох тухай
2018-01-15Д.Оюунчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай
2018-01-15Б.Батчимэгийг газрын даамлаар томилох тухай
2018-01-04Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2018-01-04Байгууллагын 2018 оны бүтэц орон тоо цалин санг батлах тухай
2017-12-28Байгууллагын даргын Б тушаалууд 2017 он
2017-12-26Байгууллагын даргын А тушаалууд 2017 он
2016-10-10Даргын А тушаал 2016 он
2016-10-10Даргын Б тушаал 2016 он
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР