Даргын тушаал

2019-04-24Ур чадьарын нэмэгдэл олгох тухай
2019-03-27Эд хөрөнгө багаж тоног төхөөрөмж бүртгэх тухай
2019-02-14Хөтөлбөр батлах тухай
2019-02-05Ур чадьарын нэмэгдэл олгох тухай
2019-01-18байгууллагын 2019 оны бүтэц% орон тоо, цалин санг батлах тухай
2019-01-18Газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцож, нөхөн олгох тухай
2019-01-16Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-01-16Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2019-01-16Цалингийн шатлал ахиулах тухай
2019-01-16Албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг өөрчилж, цалингийн хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай
2018-12-10эд хөрөгнийн жилийн эцсийн тооллого хийх тухай
2018-12-10Байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, дүрэм, журмыг шинэчлэн батгах тухай
2018-11-28газаз эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай
2018-11-22Зардал гаргах тухай
2018-11-21Өмч хамгаалах байнгын зөьлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
2018-11-20Тэтгэмж олгох тухай
2018-10-05Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай
2018-09-28Барилгын материалын сорил, шинжилгээний лабораторийг сурталчлах тухай
2018-09-26Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2018-09-25Өндөр намтанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР