ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017-04-072010 оны 288-р тогтоол ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2017-04-072012 оны 151-р тогтоол БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ
2017-04-071997 оны 152 дугаар тогтоол ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОЙРГИЙН ХУВААРЬ
2017-04-072003 оны 205 дугаар тогтоол ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХАД ТӨЛӨХ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
2017-04-072009 оны 25-р тогтоол ГЕОДЕЗИЙН СОЛБИЦОЛ, ӨНДӨР ТУСГАГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2017-04-072012 оны 5-р тогтоолТӨРИЙН АЛБАНЫ ИНТЕРНЭТИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
2017-04-072009 оны 143-р тогтоол ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР