Сарын мэдээ

2020-02-052020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
2019-11-052019 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2019-10-052019 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2019-09-052019 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2019-08-052019 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2019-07-052019 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2019-06-052019 Төсвийн гүйцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ
2019-05-082019 Төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дугаар сарын мэдээ
2019-04-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ
2019-03-072019 Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ
2019-02-112019 Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ
2018-12-04Төсвийн гүйцэтгэлийн 11 дугаар сарын мэдээ
2018-11-09Төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ
2018-10-11Төсвийн гүйцэтгэлийн 9 дугаар сарын мэдээ
2018-08-09Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ
2018-07-09Төсвийн гүйцэтгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ
2018-06-08Төсвийн гүйцэтгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ
2018-06-08Төсвийн гүйцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ
2018-05-08Төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ
2018-03-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР