Сумдын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2018-05-24Сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлтээр газар оруулах тухай
2018-03-27Шивээговь сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-01-08Сүмбэр сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-01-04Баянтал сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-05-24Баянтал сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт
2017-05-22Сүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт
2017-04-09Шивээговь сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-01-30Сүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-01-05Баянтал сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР