Сумдын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2017-05-24Баянтал сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт
2017-05-22Сүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт
2017-04-09Шивээговь сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-01-30Сүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-01-05Баянтал сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР